Litt om meg: Født 1963. Busatt på Klepp i Rogaland. Elsker havet, der bølgenene ruller i evighet mot de lange strendene. Eg kan lett filosofere over vindskeive trær, kjenne frihet av høg himmel, bli fascinert av krafta i barskt vær. Det er mykje av det her på Jæren. Alt verkar inn på alt. Kropp, sinn, luft og vann osv. Mykje kan vi styre og velge, mens anna er prisgjeve tilfeldigheiter. Alt dette engasjerer meg, og tekstane i musikken er ofte prega av slike tema. Tenk om den høge Jærhimmelen kunne gjera oss opnare og rausere som mennesker. Det er nok bare ein draum, - men i draumen ligg og eit håp eller ideal om du vil. Raushet. Raushet kan rettes mot medmennesker (og seg sjølve). Kanskje kan verda bli noko mildare om ein vel ei slik linje. Eg har tru på det. Eg likar tekster som tek opp tema om mellommenneskelege forhold, og som kan relateres til heilt alminnelege liv. Den siste låta "Eg takke" ( tekst av Ingvar Hovland) set fokus på det å være takknemleg. Kan hende ligg det ei eiga livskraft i dette? Eg lagar musikk til både eigne og andres tekster. Kreativitet smitter og inspirerer og derfor er eg også glad i være del av eit kreativt visemiljø. Musikkambisjonen er eigentleg bare musikkgleda i seg sjølve. Viktigast av alt er det enkle nære livet. Ha fine dager, alle saman 🌺